Termeni si conditii

Site-ul www.wedowowflowers.ro este detinut și administrat de SC By Carmen Events SRL, avand urmatoarele date de identificare CUI RO27689781, j40/10896/2010, sediul in Bucuresti, E-mail: elisabeta@wedowowflowers.ro.

Navigarea pe site-ul https://wedowowflowers.ro/ echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea expresa a termenilor de mai jos de catre orice Client.

We Do WOW Flowers isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul acestui site, precum si Termenii si conditiile de folosire, fara niciun fel de notificare prealabila.

In caz de divergenta sau neintelegeri intre We Do WOW Flowers si Client, se vor aplica Termenii si conditiile valabile la momentul accesarii site-ului.


Definitii 

Utilizator – orice persoana care viziteaza site-ul https://wedowowflowers.ro/

Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

Produse si Servicii – orice produs sau serviciu mentionat in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Clientului.

Drepturile de proprietate Intelectuala 

Continutul site-ului https://wedowowflowers.ro/ imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate, este integral proprietate SC By Carmen Events SRL si a furnizorilor sai si este aparat de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul We Do WOW Flowers a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei in vigoare. www.wedowowflowers.ro si logo-ul We Do WOW Flowers sunt marci inregistrate.

We Do WOW Flowers poate oferi Utilizatorului/Clientului la solicitarea expresa a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o forma descrisa, un anumit continut al site-ului. Acest acord se aplica strict pentru continutul/continuturile definite, pe o perioada stabilita in acord si doar pentru persoana/persoanele carora li s-a permis utilizarea acestor continuturi, fara a putea utiliza alte continuturi ale site-ului We Do WOW Flowers.

Utilizarea pe We Do WOW Flowers a oricarui nume de marca inregistrata nu constituie reclama pentru compania respectiva. We Do WOW Flowers nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi invinuita pentru pagubele aparute prin folosirea continutului site-ului.

Parerile exprimate in cuprinsul materialelor care sunt publicate in sectiunea recenzii sunt asumate in intregime de autorii respectivelor materiale si nu implica responsabilitea solidara a We Do WOW Flowers.

Limita accesului la Site

Utilizatorii site-ului We Do WOW Flowers pot face comentarii si orice alte comunicari, pot sa transmita sugestii, intrebari sau informatii, daca limbajul acestora este civilizat, iar continutul comunicarilor nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, nu tulbura in niciun fel viata privata a altor persoane, nu incalca drepturile de proprietate intelectuala, nu contine virusi, nu serveste unor campanii de promovare care nu au legatura cu We Do WOW Flowers. Persoanele care vor utiliza o adresa falsa de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicari in numele unei alte persoane fizice sau juridice ori in numele oricarei alte entitati vor fi raportate organelor abilitate. We Do WOW Flowers nu isi asuma responsabilitatea si nici nu va putea fi obligata la niciun fel de despagubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicari.


Prelucrarea datelor cu caracter personal

We Do WOW Flowers colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal in cadrul site-ului https://wedowowflowers.ro/ conform Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


Inregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul https://wedowowflowers.ro/, Utilizatorul este obligat sa foloseasca o adresa de e-mail valida.

We Do WOW Flowers poate refuza cererea de inregistrare in situatiile in care constata ca a utilizat informatii neconforme cu realitatea sau foloseste serviciile intr-un mod neconform cu uzantele normale.


Forta majora

Niciuna din Partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului Contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora. In sensul prezentului articol, forta majora reprezinta un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, care nu se datoreaza intentiei sau culpei acestora, intervenit dupa intrarea in vigoare a Contractului si care impiedica partile contractante sa-si execute, total sau partial, obligatiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, miscarile sociale, incediile, inundatiile sau orice alte calamitati naturale sau restrictii aparute ca urmare ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavand un caracter limitativ, ci enuntiativ. Conflictele de munca nu reprezinta forta majora. Nu este considerat caz de forta majora un eveniment asemanator celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extreme de costisitoare executarea obligatiilor oricareia dintre Parti.

Partea care invoca evenimentul de forta majora este obligata sa notifice cealalta Parte in termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului si sa furnizeze inauntrul acestui termen dovezi necesare in acest sens. De asemenea, Partea care a invocat Forta majora este obligata sa informeze cealalta Parte cu privire la incetarea cazului de forta majora. In situatia in care nu se face notificarea, Partea care invoca aparitia evenimentului de forta majora va raspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificarii cu privire la producerea/incetarea cazului de Forta majora.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forta majora nu inceteaza, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a acestui Contract, fara ca vreuna din Parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.


Solutionarea conflictelor. Legea aplicabila

Contractul va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana. Partile vor depune toate eforturile pentru a solutiona pe cale amiabila, orice disputa decurgand din prezentul Contract aparuta intre client si Vanzator. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor competente.


Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat si care expira dupa o perioada predefinita, pentru a putea beneficia de promotii sau oferte, sau orice comportament fraudulos in masura sa afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisa si va fi considerata o tentativa de frauda. Proprietarul site-ului We Do WOW Flowers isi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promotiilor sau ofertelor in curs, de a anula contul fara preaviz, instiintare, alte formalitati sau despagubiri.

Orice tentativa de frauda sau orice frauda (cum ar fi dar fara a se limita la: accesarea datelor Clientilor We Do WOW Flowers, alterarea continutului site-ului, incercarea de afectare a performantelor serverelor We Do WOW Flowers, deturnarea continutului livrarilor catre terti etc) vor fi pedepsite conform prevederilor legale in vigoare.


Dispozitii finale

Nulitatea oricarei clauze a Termenilor si conditiilor, partiala sau integrala, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau parti de clauze. In cazul in care anumite clauze ale Termenilor si conditiilor devin inoperante in intreg sau partial, sau in cazul in care un punct nu a fost inclus in Termeni si conditii, acestea nu vor afecta valabilitatea celorlalte clauze. Clauza inoperanta sau nementionata va fi inlocuita cu o clauza corespunzatoare care, in masura acceptabila legal, se apropie cel mai mult de ceea ce Partile contractante au intentionat sau, urmarind conceptia si exprimarea Termenilor si conditiilor, se obtine ceea ce se intentioneaza dupa avizarea despre caluza lispă sau inoperanta.